Avrupa Birliği’nin üçüncü ülkelerden yapılacak ithalatlarda 01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanacak gümrük vergisi oranlarını içeren 2658/87 sayılı Konsey Kararına ilişkin düzenleme 31.10.2023 tarihli L serisi Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Gümrük vergisi oranlarının sanayi ürünleri için Türkiye tarafından da 01.01.2024ten itibaren uygulanması beklenmektedir.
 
Söz konusu düzenleme için: (COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2023/2364)
Ayrıca 2024 yılında değişikliğe uğrayan GTİP numaralarının korelasyonu karşılaştırmalı olarak aşağıdaki gibidir:

2023 – 2024 AB Korelasyonu

2023

2024

0803 90 –Other:
0803 90 10 ––Fresh
0803 90 90 ––Dried

0803 90 – Other:
– – Fresh:
 0803 90 11 – – – Plátano de Canarias
 0803 90 19 – – – Other
0803 90 90 – – Dried

2002 10 –Tomatoes, whole or in pieces:
2002 10 10 ––Peeled
2002 10 90 ––Other

2002 10 – Tomatoes, whole or in pieces:
– – Peeled:
 2002 10 11 – – – In immediate packings of a net content exceeding 1
 2002 10 19 – – – In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg
2002 10 90 – – Other

2002 90 –Other:
––With a dry matter content of less than 12 % by weight:
2002 90 11 –––In immediate packings of a net content exceeding 1 kg
2002 90 19 –––In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg
––With a dry matter content of not less than 12 % but not more than 30 % by weight:
2002 90 31 –––In immediate packings of a net content exceeding 1 kg
2002 90 39 –––In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg
––With a dry matter content of more than 30 % by weight:
2002 90 91 –––In immediate packings of a net content exceeding 1 kg
2002 90 99 –––In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg

2002 90 – Other:
– – With a dry matter content of less than 12 % by weight:
2002 90 11 – – – In immediate packings of a net content exceeding 1 kg
2002 90 19 – – – In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg
 2002 90 20 – – With a dry matter content of not less than 12 % but not more than 20 % by weight
– – With a dry matter content of more than 20 % but not more than 34 % by weight:
 2002 90 41 – – – In immediate packings of a net content exceeding 1 kg
 2002 90 49 – – – In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg
 2002 90 80 – – With a dry matter content of more than 34 % by weight

3915 Waste, parings and scrap, of plastics:
3915 10 00 – Of polymers of ethylene
3915 20 00 – Of polymers of styrene
3915 30 00 – Of polymers of vinyl chloride
3915 90 – Of other plastics:
3915 90 11 –– Of polymers of propylene
3915 90 80 –– Other

3915 Waste, parings and scrap, of plastics:
3915 10 – Of polymers of ethylene:
 3915 10 10 – – Having a specific gravity of less than 0,94 (for example, PE-LD)
 3915 10 20 – – Having a specific gravity of 0,94 or more (for example, PE-HD
3915 20 00 – Of polymers of styrene 3915 30 00 – Of polymers of vinyl chloride
3915 90 – Of other plastics:
3915 90 11 – – Of polymers of propylene
 3915 90 20 – – Of polymers of ethylene terephthalate (for example, PET)
 3915 90 70 – – Other

––––Of yarns of different colours:
5007 20 61 –––––Of a width exceeding 57 cm but not exceeding 75 cm
5007 20 69 –––––Other

 5007 20 60 – – – – Of yarns of different colours

5603 14 ––Weighing more than 150 g/m2:
5603 14 10 ––– Coated or covered
5603 14 90 ––– Other

5603 14 – – Weighing more than 150 g/m2 :
5603 14 10 – – – Coated or covered
– – – Other:
 5603 14 20 – – – – Carrier sheet, of polyester, specified in additional note 1 to this chapter
★ 5603 14 80 – – – – Other

5603 94 ––Weighing more than 150 g/m2:
5603 94 10 –––Coated or covered
5603 94 90 –––Other

5603 94 – – Weighing more than 150 g/m2 :
5603 94 10 – – – Coated or covered
– – – Other:
 5603 94 20 – – – – Carrier sheet, of polyester, specified in additional note 1 to this chapter
 5603 94 80 – – – – Other

7019 62 00 ––Other closed fabrics of rovings

7019 62 – – Other closed fabrics of rovings:
 7019 62 10 – – – Waste and scrap
 7019 62 90 – – – Other

9013 80 00 –Other devices, appliances and instruments

9013 80 – Other devices, appliances and instruments:
 9013 80 40 – – Passive optical splitters, not containing any electrical or electronic elements, for telecommunications
 9013 80 80 – – Other

9401 99 ––Other:
9401 99 10 –––Of seats of a kind used for aircraft
9401 99 90 –––Other

9401 99 – – Other:
9401 99 10 – – – Of seats of a kind used for aircraft
 9401 99 20 – – – Of seats of a kind used for motor vehicles
 9401 99 80 – – – Other

BÜLTEN / HABER Üyeliği

Sıkça değişen gümrük ve dış ticaret mevzuatını en güncel kaynaktan takip edin. Mevzuat değişikliklerini çözüm ortaklarımızın işlemlerine özel olarak yorumlayarak sadece ilgili sektörü ilgilendirecek şekilde paylaşıyoruz. Güncellemeleri yakından takip etmek için iletişimde kalın.