Yaklaşık üç yıl önce Karadeniz Gümrük Bölge Müdürlüğü ile başlayan ‘’D’’li teslim şeklindeki sigortanın satıcıya ait olmadığı, alıcı ile satıcı tarafından sözleşme veya varılan mutabakat çerçevesinde kimin sigorta yaptıracağının belirlenmesi gerektiği, satıcıya ait olmaması durumunda, sigortanın eşyanın gümrük kıymetine eklenmesi gerektiği yönündeki idarenin yaklaşımı dış ticaret erbabı ve sektörümüze gereksiz gündem ve iş yükü yaratmıştır.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün bağlantı Bölge Müdürlüklerine gönderdiği 21.10.2020 tarihli 85593407-165.01-E-00058349437 sayılı yazılarında alıcı ve satıcı tarafından aksi kararlaştırılmadığı takdirde, INCOTERMS 2020 de yer alan DAP, DPU ve DDP teslim şekillerinde sigorta masrafının satıcıya ait olduğunun anlaşıldığı belirtilmiştir.

Bu itibarla, eğer alıcı olarak sigortayı biz yüklenmemiş isek,  DAP, DPU ve DDP teslim şekillerinde sigorta yükümlülüğü satıcıya aittir, ayrıca  sigorta poliçesine, sözleşmeye sigortanın kimin tarafından karşılanacağına ait madde koymaya veya emsal sigorta (%3) girilmesine gerek bulunmamaktadır. Başa dönülmüştür.

Söz konusu yazı için tıklayınız.

BÜLTEN / HABER Üyeliği

Sıkça değişen gümrük ve dış ticaret mevzuatını en güncel kaynaktan takip edin. Mevzuat değişikliklerini çözüm ortaklarımızın işlemlerine özel olarak yorumlayarak sadece ilgili sektörü ilgilendirecek şekilde paylaşıyoruz. Güncellemeleri yakından takip etmek için iletişimde kalın.