7256 sayılı Yapılandırma Yasaya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 21.12.2020 tarihli 59776088 sayılı yazısında;
 
1.31.08.2020’den önce gümrük yükümlülüğü doğmuş gümrük vergilerinin 17.11.2020’den önce ödenmiş olması durumunda bu vergilere bağlı olarak kesilen idari para cezalarının:

Uzlaşma veya itiraza konu edilmiş ancak, itiraz veya uzlaşma değerlendirmelerinin henüz sonuçlandırılmamış olması,

Davaya konu edilmiş olması durumunda ihtilaftan vazgeçilmesi, veya

Uzlaşma başvurusunda bulunulması ve uzlaşılması durumunda gümrük vergileri ile para cezalarının uzlaşılan tutarlar üzerinden kesinleşmiş olması (uzlaşma sağlanmış olanlar dahil)i durumlarında tahsilinden vazgeçilecektir.

Veya kesinleşmiş duruma gelen para cezaları tahsil edilmeyecektir.

Öz ifadeyle, vergi aslına bağlı para cezalarında eğer vergi aslı 17.11.2020 tarihinden önce ödenmiş ise para cezası kesinleşmiş durumda olsa veya  uzlaşma, itiraz veya dava sürecinde olsa dahi ise para cezası silinecektir.

  1. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin 31.08.2020’den önce gümrük yükümlülüğü doğan ve 17.11.2020 itibariyle kesinleşmiş olan alacaklara ilişkin (ödeme emrinin iptali, haciz işleminin iptali gibi) dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir. Bu yöndeki beyanın yapılandırma başvurusu sırasında yazılı olarak belirtilmesi şarttır.
  2. Ayrıca yapılandırılan gümrük vergilerinin kanuna uygun olarak ödenmesi koşuluyla bu gümrük vergilerine bağlı idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi mümkün olup bunun için söz konusu vergi aslına bağlı idari para cezalarının dava konusu edilmiş olması durumunda da açılmış olan davalardan vazgeçilmesi gerekmektedir.

Söz konusu yazı için tıklayınız

BÜLTEN / HABER Üyeliği

Sıkça değişen gümrük ve dış ticaret mevzuatını en güncel kaynaktan takip edin. Mevzuat değişikliklerini çözüm ortaklarımızın işlemlerine özel olarak yorumlayarak sadece ilgili sektörü ilgilendirecek şekilde paylaşıyoruz. Güncellemeleri yakından takip etmek için iletişimde kalın.