İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/9) Yayınlanarak 2019/1 Sayılı Tebliğ Yürürlükten Kaldırılmıştır.

Kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi eşyalarla ilgili bugün Resmi Gazete’de yayınlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/9) ile 2019/1 sayılı tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni tebliğe göre:
 

  1. Tebliğ eki ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar kayıt işlemlerini İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ait “ithalat.ebirlik.org” internet sitesi üzerinden yapacaklardır.
  2. Buna ilişkin kayıt belgesi elektronik ortamda düzenlenecektir.
  3. Beyanname tescilinde Kayıt Belgesinin düzenlendiğine ilişkin TPS’de elektronik ortamda verilen numara beyannameye kaydedilecektir.
  4. Örme/Dokuma Kumaş, İplik Elyaf ve Elyaf Detay Beyan Formu başvuru sırasında elektronik olarak doldurulacaktır.
  5. Güncel Ek-1 kayda alınan eşya listesi aşağıdadır.
  6. Eski tebliğdeki listeden farklı olarak 41.Fasıl’da yer alan eşyaların tümü için değil, 4107 ve 4115 tarifeleri için kayıt belgesi gerekecektir.

Söz konusu tebliğ ve eki için tıklayınız.