A.TR İle Gelen Eşyada Menşe Şahadetnamesi Sadece Ciddi Şüphe Durumunda İstenecektir.

Bilindiği üzere, AB’den yapılan ithalatlarda A.TR ibrazı halinde menşe şahadetnamesinin istenip istenmeyeceği Ticaret Bakanlığı’nın risk kriterlerine göre belirleniyordu. Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmıştır. Buna göre 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
 

  1. Risk kriteri uygulaması kaldırılmıştır. Bu durumda A.TR ibraz edilmesi durumunda menşe şahadetnamesi aranmayacaktır.
  2. Ancak yönetmeliğe eklenen, Türkiye ile AB arasında gümrük birliği tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararında yer alan ticaret politikası önlemlerine ilişkin maddesiyle, ciddi ve sağlam gerekçelere dayanan kuşkular nedeniyle kesinlikle gerekli görülmesi halinde, söz konusu ürünün gerçek menşeini saptamak için destekleyici ek kanıtlar istenebilecektir.
  3. Bu durumda, gümrük idaresi tarafından şüphe duyulması halinde menşe belgesi talep edildiği takdirde belgenin sunulması gerekecektir. 

Söz konusu değişiklik için tıklayınız.