7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 1 Ay Uzatılmıştır.

Bilindiği üzere, 31.08.2020 tarihinden önce gümrük yükümlülüğü doğan ve 17.11.2020 itibariyle kesinleşmiş alacakların yapılandırılmasına ilişkin 7256 numaralı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” dan yararlanma süresi 31.12.2020’de bitmekteydi. Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan 3343 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla,
 

  1. Yapılandırmadan yararlanma süresi 31.01.2020’ye kadar,
  2. İlk taksit ödeme süresi 28.02.2020’ye kadar 1 ay uzatılmıştır.

Söz konusu karar için tıklayınız.